Bytové domy

DHT Systems Fotovoltaika

Poskytované služby

Pro bytové domy zajišťujeme v souvislosti s dotačními programy Výzva výstavba bytových domů v ČR (BD3) a Výzva rekonstrukce bytových domů v Praze (BD2) zejména solární termické systémy, fotovoltaické systémy, pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1), výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, řízené větrání s rekuperací tepla.

Podporované systémy

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2). Pro oba typy podporovaných systémů je umožněno využití přebytečného tepla i k jiným účelům v rámci řešeného domu, primární účel podpory, tj. ohřev teplé vody a popř. přitápění, však musí být upřednostněny.

Nechte to na nás!

Leze vám už papírování krkem? Vše vyřídíme za vás! Pripojení mikrozdroje i dotační politiku máme v malíku. Na základě vámi odsouhlasené kalkulace vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci a byrokratický proces žádosti vyřídíme za vás. Po schválení následně vypracujeme energetický posudek a vše zašleme k odsouhlasení dotace. Jakmile máme papírování vyřešeno, sjednáme si s vámi termín montáže. Po instalaci celé fotovoltaické konstrukce provedeme revizi a první paralelní připojení. Na konci celého procesu vám předáme kompletní dokumentaci.


nechat to na nás

Jaké jsou výše dotací pro efektivní využití zdrojů energie?

Na jednu žádost je celková možná výše podpory v případě kombinace se zateplením až 40 % celkových způsobilých výdajů. U samostatného opatření nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů. Společně s žádostí na efektivní využití zdrojů lze žádat o příspěvek na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru, kde je možná výše podpory až 15 000 Kč, ne však více než 10 % z přiznané částky podpory.

Systém Výše podpory
Výměna zdroje energie 7 000 Kč až 30 000 Kč
Solární termický systém 9 000 Kč
Fotovoltaický systém 15 500 Kč na kW
Systém řízeného větrání s rekuperací tepla 24 000 Kč až 30 000 Kč
Instalovaná dobíjecí stanice 45 000 Kč až 55 000 Kč
Fotovoltaika DHT

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

V případě bytových domů se podpora přiznává pouze na opatření realizovaná na území hlavního města Prahy (výjimku tvoří podpory dobíjecích stanic).

  • Dotace se vztahuje pouze na stávající budovy, tj. u nichž byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. červencem 2007 (platí pouze pro oblast podpory A – zateplení).
  • U dobíjecích stanic je podpora poskytována na dobíjecí stanice instalované po 30. červenci 2019.
  • Realizaci opatření je třeba dokončit do 18 měsíců ode dne akceptace žádosti.
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.
  • Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. prosince 2021 do 24:00 h.
Nová zelená úsporám