Dotace

DHT Systems Fotovoltaika

Dotační program

Nová zelená úsporám

Dotační program Státního fondu životního prostředí ČR je zaměřen na podporu obnovitelných zdrojů a celkovou úsporu energie. Fotovoltaiku v domácnostech stát podporuje příspěvky od 35 000 Kč až po neuvěřitelných 150 000 Kč + 5 000 Kč dotace na energetický posudek. Tyto dotace se vztahují na všechny instalace fotovoltaických systémů. Žádost je třeba podat do 31. 12. 2021. Pro období 2021-2030 naleznete více informací na adrese novazelenausporam.cz.

Nechte to na nás!

Leze vám už papírování krkem? Vše vyřídíme za vás! Pripojení mikrozdroje i dotační politiku máme v malíku. Na základě vámi odsouhlasené kalkulace vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci a byrokratický proces žádosti vyřídíme za vás. Po schválení následně vypracujeme energetický posudek a vše zašleme k odsouhlasení dotace. Jakmile máme papírování vyřešeno, sjednáme si s vámi termín montáže. Po instalaci celé fotovoltaické konstrukce provedeme revizi a první paralelní připojení. Na konci celého procesu vám předáme kompletní dokumentaci.


nechat to na nás

Čeho se program týká?

 • Fotovoltaického ohřevu vody
 • Fotovoltaické elektrárny bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
 • Fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterií (neboli hybridní elektrárny)

Výkon fotovoltaické elektrárny však nesmí překročit 10 kW.

Fotovoltaika DHT
Fotovoltaika DHT

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

 • Zaslání žádosti o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám. Žádost lze zaslat i v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření FVE.
 • Žádost lze uplatnit pouze na jeden rodinný dům. V rámci tohoto domu však můžete kombinovat opatření z více podoblastí podpory.
 • Na jednu žádost je podpora omezena do výše 50 % z řádně doložených způsobilýh výdajů a obdržíte ji až v momentě, kdy dojde k řádnému dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Dotace na fotovoltaické systémy jsou určeny pro fyzické i právnické osoby, pro majitele nebo stavebníky rodinných domů.

Pro podání žádosti zbývá

Dní
Hodin
Minut
Vteřin

Jaké typy solárních systémů státní fond dotuje?

Systém Výše podpory
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 Kč
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000 Kč
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok 55 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok 70 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok 100 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok 150 000 Kč
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000 Kč
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok 80 000 Kč

Nezbytné dokumenty

Veškerou dokumentaci je nutné zaslat do data uvedeného v akceptačním dopise, v některých mimořádných případech lze Státní font životního prostředí ČR požádat o prodloužení lhůty. Pokud tak učiníte, je potřeba žádost řádně odůvodnit a zaslat písemně prostřednictvím dopisu, datovou schránkou nebo alespoň e-mailem.

Fotovoltaika DHT

Co budete potřebovat?

Při dokládání prací a následném zasílání dokumentace s žádostí o proplacení dotace z fondu jste povinni doručit následující dokumenty:

 • Dokument prokazující vlastnictví vašeho bankovního účtu
 • Potvrzení o úhradě k vašim účetním dokladům
 • Doklady prokazující dokončení podpořených opatření dle schválené žádosti
 • V případě FVE systémů také Doklad o připojení systému k distribuční soustavě (tj. protokol o prvním paralelním připojení výrobny nebo doklad o montáži fakturačního měřícího zařízení)
Nová zelená úsporám