Firmy

DHT Systems Fotovoltaika

Dotační programy pro podnikatele

V současné době vláda připravuje finální podobu dotačních programů pro podnikatele Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). První vyhlášení OP TAK se předpokládá ve 2. polovině roku 2021. OP TAK by měl být vypsán na období let 2021–2027.

Nová zelená úsporám