Rodinné domy

DHT Systems Fotovoltaika

Informace pro rodinné domy

Díky programu Nová zelená úsporám mohou fyzické i právnické osoby jako vlastníci nebo stavebníci rodinných domů žádat o dotace na solární termické a fotovoltaické systémy, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace), využití tepla z odpadních vod, výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem a na výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění). Podpora zároveň platí pro rozšíření stávajícího solárního systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %, případně zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč.

Nechte to na nás!

Leze vám už papírování krkem? Vše vyřídíme za vás! Pripojení mikrozdroje i dotační politiku máme v malíku. Na základě vámi odsouhlasené kalkulace vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci a byrokratický proces žádosti vyřídíme za vás. Po schválení následně vypracujeme energetický posudek a vše zašleme k odsouhlasení dotace. Jakmile máme papírování vyřešeno, sjednáme si s vámi termín montáže. Po instalaci celé fotovoltaické konstrukce provedeme revizi a první paralelní připojení. Na konci celého procesu vám předáme kompletní dokumentaci.


nechat to na nás

Dotace pro rodinné domy

Na jednu žádost je jednorázová fixní částka 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy, 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy a 25 000 – 100 000 Kč na výměnu. K této podpoře lze získat až 50 % celkových nákladů, pokud taková částka nepřesahuje 350 000 Kč.

Systém Výše podpory
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 Kč
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000 Kč
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000 Kč
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000 Kč
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 80 000 Kč
Fotovoltaika DHT

Jak vypadá proces realizace?

Žádosti o dotace je možné podávat před, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření, ale nevzniká na ně žádný právní ani jiný nárok. Chronologicky seřazený proces realizace vypadá následovně:

  • zpracování cenové nabídky
  • sepsání Smlouvy o dílo
  • vypracování Projektové dokumentace FVE
  • administrace žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě (připojení mikrozdroje), na základě plné moci - po schválení provozovatelem distribuční soustavy
  • vypracování energetického posudku, včetně Krycích listů
  • administrace žádosti o dotaci Nová zelená úsporám, na základně plné moci - v případě zaslání akceptačního dopisu
  • realizace FVE
  • administrace žádosti pro první paralelní připojení s distributorem, na základě plné moci
  • vypracování odborného posudku, včetně revize
  • administrace dokladů k doložení realizace RD Oblast podpory C, na základě plné moci

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. O dotace mohou žádat vlastníci stávajících dokončených rodinných domů a vlastníci novostaveb. Její výše je 40.000 - 100.000 Kč.

Systém Výše podpory
Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000 Kč

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla. Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním. O dotaci mohou zažádat vlastníci stávajících rodinných domů.

Systém Výše podpory
Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním 60 000 Kč
Solární termický ohřev teplé vody 45 000 Kč
Fotovoltaický ohřev teplé vody 45 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 45 000 Kč

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu. Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

Systém Výše podpory
1 dobíjecí bod v rodinném domě 30 000 Kč
2 dobíjecí body v rodinném domě 60 000 Kč

Tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. O podporu mohou žádat vlastníci stávajících dokončených rodinných domů.

Systém Výše podpory
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. O dotace mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů.

Systém Výše podpory
Centrální systém řízeného větrání se ZZT 100 000 Kč
Decentrální systém řízeného větrání se ZZT 75 000 Kč
Nová zelená úsporám