Rodinné domy

DHT Systems Fotovoltaika

Informace pro rodinné domy

Díky programu Nová zelená úsporám mohou fyzické i právnické osoby jako vlastníci nebo stavebníci rodinných domů žádat o dotace na solární termické a fotovoltaické systémy, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace), využití tepla z odpadních vod, výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem a na výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění). Podpora zároveň platí pro rozšíření stávajícího solárního systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %, případně zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč.

Nechte to na nás!

Leze vám už papírování krkem? Vše vyřídíme za vás! Pripojení mikrozdroje i dotační politiku máme v malíku. Na základě vámi odsouhlasené kalkulace vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci a byrokratický proces žádosti vyřídíme za vás. Po schválení následně vypracujeme energetický posudek a vše zašleme k odsouhlasení dotace. Jakmile máme papírování vyřešeno, sjednáme si s vámi termín montáže. Po instalaci celé fotovoltaické konstrukce provedeme revizi a první paralelní připojení. Na konci celého procesu vám předáme kompletní dokumentaci.


nechat to na nás

Dotace pro rodinné domy

Na jednu žádost je jednorázová fixní částka 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy, 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy a 25 000 – 100 000 Kč na výměnu. K této podpoře lze získat až 50 % celkových nákladů, pokud taková částka nepřesahuje 350 000 Kč.

Systém Výše podpory
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000 Kč
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000 Kč
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000 Kč
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000 Kč
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 80 000 Kč
Fotovoltaika DHT

Jak vypadá proces realizace?

Žádosti o dotace je možné podávat před, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření, ale nevzniká na ně žádný právní ani jiný nárok. Chronologicky seřazený proces realizace vypadá následovně:

  • zpracování cenové nabídky
  • sepsání Smlouvy o dílo
  • vypracování Projektové dokumentace FVE
  • administrace žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě (připojení mikrozdroje), na základě plné moci - po schválení provozovatelem distribuční soustavy
  • vypracování energetického posudku, včetně Krycích listů
  • administrace žádosti o dotaci Nová zelená úsporám, na základně plné moci - v případě zaslání akceptačního dopisu
  • realizace FVE
  • administrace žádosti pro první paralelní připojení s distributorem, na základě plné moci
  • vypracování odborného posudku, včetně revize
  • administrace dokladů k doložení realizace RD Oblast podpory C, na základě plné moci
Nová zelená úsporám